Čtvrtina českých žáků nemá vědomosti potřebné pro běžný život

Letos na podzim byla v České republice zveřejněna zpráva OECD týkající se spravedlivosti ve vzdělávání. Experti v ní doporučují tvůrcům vzdělávacích politik, jak zabránit školní neúspěšnosti a jak pomoci znevýhodněným školám a žákům k lepším vzdělávacím výsledkům. Doporučení vycházejí z poznatků, že je z mnoha důvodů důležité pečovat o to, jak vzdělaná je ta nejméně vzdělaná část společnosti, a jsou velmi relevantní i pro nás.

 škola
4.12.2012 9:15   |  

V České republice se zvyšuje podíl absolventů povinného vzdělávání, kteří nedosahují vědomostí a dovedností nezbytných pro řešení matematických a čtenářských úkolů každodenního společenského a pracovního života. Teď jich máme plnou jednu čtvrtinu. K posilování skupiny nedostatečně vzdělaných přispívá diferencovaný a málo spravedlivý vzdělávací systém.

Zahraniční odborníci opakovaně upozorňují na skutečnost, že Česká republika příliš časně rozděluje žáky do výběrových a nevýběrových tříd a škol. Tento systém nevede k efektivnějšímu vzdělávání všech dětí, jak se často mylně předpokládá, ale doplácejí na něj žáci z méně podnětného rodinného prostředí – bez ohledu na své studijní předpoklady a motivaci.

S tím souvisejí velké a stále se zvyšující rozdíly mezi školami poskytujícími povinné vzdělání: některé školy navštěvují děti ze vzdělaných rodin a dosahují v nich dobrých výsledků a jiné děti z méně vzdělaných rodin a dosahují v nich špatných výsledků. Vzdělání dítěte tedy záleží na tom, jak dobře pro něj rodič vybere školu. A proto je u nás výběr školy čím dál tím důležitější a mnozí rodiče, zejména ve velkých městech, mu věnují mnoho času a energie.

Řada vzdělávacích systémů, zejména v zemích, které se pyšní vysokou úrovní vzdělanosti, se vydala opačnou cestou. Tvůrci vzdělávacích politik zde neradí rodičům, jak nejlépe vybrat školu pro jejich dítě. Snaží se o to, aby všechny školy byly stejně dobré a aby výběr tudíž nehrál roli a rodiče mohli s klidným svědomím posílat své dítě do nejbližší školy. A to by měla být inspirace i pro nás.

Autorka přednáší na Pedagogické fakultě UK


Čtěte také:

Známka je hodnocení minulosti

Studovat na moderátora je v Česku stále populárnější

Autor: Jana Straková

Komentáře

Čtěte také

Autobusoví řidiči chtějí stupňovat protesty, hrozí i neomezenou stávkou

Autobusoví řidiči chtějí stupňovat protesty, hrozí i neomezenou stávkou aktualizováno

Řidiči veřejné autobusové dopravy začali chystat protestní akce kvůli nízkým platům. Protesty budou stupňovat a mohou vyvrcholit neomezenou stávkou. Požadují stanovení nejnižší… více

Komerční prezentace
Mobilní web