Čtvrtina českých žáků nemá vědomosti potřebné pro běžný život

Letos na podzim byla v České republice zveřejněna zpráva OECD týkající se spravedlivosti ve vzdělávání. Experti v ní doporučují tvůrcům vzdělávacích politik, jak zabránit školní neúspěšnosti a jak pomoci znevýhodněným školám a žákům k lepším vzdělávacím výsledkům. Doporučení vycházejí z poznatků, že je z mnoha důvodů důležité pečovat o to, jak vzdělaná je ta nejméně vzdělaná část společnosti, a jsou velmi relevantní i pro nás.

 škola
4.12.2012 9:15   |  

V České republice se zvyšuje podíl absolventů povinného vzdělávání, kteří nedosahují vědomostí a dovedností nezbytných pro řešení matematických a čtenářských úkolů každodenního společenského a pracovního života. Teď jich máme plnou jednu čtvrtinu. K posilování skupiny nedostatečně vzdělaných přispívá diferencovaný a málo spravedlivý vzdělávací systém.

Zahraniční odborníci opakovaně upozorňují na skutečnost, že Česká republika příliš časně rozděluje žáky do výběrových a nevýběrových tříd a škol. Tento systém nevede k efektivnějšímu vzdělávání všech dětí, jak se často mylně předpokládá, ale doplácejí na něj žáci z méně podnětného rodinného prostředí – bez ohledu na své studijní předpoklady a motivaci.

S tím souvisejí velké a stále se zvyšující rozdíly mezi školami poskytujícími povinné vzdělání: některé školy navštěvují děti ze vzdělaných rodin a dosahují v nich dobrých výsledků a jiné děti z méně vzdělaných rodin a dosahují v nich špatných výsledků. Vzdělání dítěte tedy záleží na tom, jak dobře pro něj rodič vybere školu. A proto je u nás výběr školy čím dál tím důležitější a mnozí rodiče, zejména ve velkých městech, mu věnují mnoho času a energie.

Řada vzdělávacích systémů, zejména v zemích, které se pyšní vysokou úrovní vzdělanosti, se vydala opačnou cestou. Tvůrci vzdělávacích politik zde neradí rodičům, jak nejlépe vybrat školu pro jejich dítě. Snaží se o to, aby všechny školy byly stejně dobré a aby výběr tudíž nehrál roli a rodiče mohli s klidným svědomím posílat své dítě do nejbližší školy. A to by měla být inspirace i pro nás.

Autorka přednáší na Pedagogické fakultě UK


Čtěte také:

Známka je hodnocení minulosti

Studovat na moderátora je v Česku stále populárnější

Autor: Jana Straková

Komentáře

Čtěte také

Vězni najdou práci v call centru, budou nabízet mobilní tarify

Vězni najdou práci v call centru, budou nabízet mobilní tarify Fotogalerie

Lidé, kteří si ve vězení odpykávají své tresty, budou mít další možnost, jak se zapojit do pracovního procesu. Podle projektu, který představil ministr spravedlnosti Robert… více

Mobilní web