Kreativita přináší konkurenční výhodu | E15.cz

Kreativita přináší konkurenční výhodu

Kreativita přináší konkurenční výhodu
brainstorming
• 
ZDROJ: profimedia.cz

Michal Burian

Inovace a kreativita jsou hnacím motorem konkurenční výhody ve většině odvětví. O jejich rostoucím významu svědčí zvětšující se podíl nehmotného majetku (patenty, hodnota značek a ochranných známek) na celkové hodnotě firem. U pěti set největších společností na světě registrovaných v žebříčku Fortune 500 tvoří podíl nehmotného majetku v průměru více než 80 procent hodnoty společnosti.

Na počátku éry internetu tomu bylo přesně naopak. Celé čtyři pětiny hodnoty společností v žebříčku tehdy tvořil majetek hmotný. Na klesajícím významu výrobních kapacit a movitého majetku firem má hlavní podíl globalizace a nástup nových technologií. Právě tyto dva faktory zásadně ovlivnily prudký růst odvětví postavených na inovacích a intenzivním využívání znalostí jako například biotechnologie, IT, medicína či farmacie.

Rostoucí význam inovací a kreativity potvrzují také výsledky globálního průzkumu Innovation 2010 společnosti Boston Consulting Group. Z průzkumu vyplývá, že 72 procent z 1600 dotazovaných top manažerů řadí inovace mezi tři hlavní strategické priority své společnosti. V Číně to je dokonce 92 procent respondentů.

Přestože žebříčku nejinovativnějších společností světa roku 2010 dominuje americký trojlístek Apple, Google, Microsoft, do popředí se začínají tlačit rovněž první reprezentanti Číny – BYD Company, Haier Electronics nebo China Mobile. Z činností, kterým se v oblasti inovací chtějí dotazované společnosti nejvíce věnovat, dominují vývoj produktů, generování nových nápadů, testování a design.

U pohovoru je důležité umět překvapit

Inovace v podnikání úzce souvisí se schopností kreativně přemýšlet. Kreativní uvažování je spojeno s tím, jak lidé přistupují k řešení problémů a jejich schopností nalézat díky novým kombinacím stávajících postupů inovativní řešení. Schopnost kreativně přemýšlet ale nestačí. Neméně důležité jsou zkušenosti a motivace.

kreativitakreativitaAutor: E15

Čím komplexnějšími a hlubšími zkušenostmi člověk disponuje, tím lépe. Stejně nezastupitelnou roli při hledání inovativních řešení hraje vnitřní motivace. Lidé zkrátka musí svou práci dělat rádi a řešení problému by pro ně mělo být výzvou. Osobní zájem o problém a vidina uspokojení z jeho vyřešení vedou i k větší ochotě riskovat. Jak vytrvalost, tak připravenost podstoupit riziko hrají v procesu kreativního řešení problému stěžejní roli.

Brainstorming jako technika kreativního řešení problému

Postup při klasické brainstormingové technice je následující: 1. Definujte problém, který chcete řešit. 2. Několik dnů předem pošlete pozvánku na brainstormingovou schůzku skupině čtyř až deseti lidí. V pozvání krátce popište problém a jeho kontext. 3. Při přípravě nezapomeňte na volbu vhodných prostor a nezbytné pomůcky (fixy, samolepicí Post-it bločky, stěna/flipchart). 4. Facilitátor začne setkání vysvětlením a definicí problému, který řešíte, a odpoví na případné dotazy. Následně shrne základní pravidla brainstormingu. 5. Účastníci brainstormingu na pokyn začnou vyvolávat své nápady. Každý nápad je zapisovatelem zaznamenán na samostatný Post-it lístek a následně nalepen na zeď/případně na flipchart. 6. Brainstorming by obvykle neměl trvat déle než 30–45 minut. 7. Po brainstormingu by mělo vždy následovat roztřídění jednotlivých nápadů, jejich vyhodnocení a následně výběr nejlepších nápadů splňujících definovaná kritéria. Výsledek celého procesu se zdokumentuje a předá účastníkům brainstormingu.

Autor je spolupracovníkem redakce

Autor: Michal Burian
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!