Voličský průkaz pro druhé kolo prezidentské volby 2018 | E15.cz

Jak získat voličský průkaz pro druhé kolo

red

Voličský průkaz je pro mnoho lidí bydlících mimo své trvalé bydliště často jedinou možností, jak se mohou voleb zúčastnit. Mnoho lidí se proto ptá, jak ho může získat. Kde a jak se o něj dá požádat?

Voličský průkaz je pro mnoho lidí bydlících mimo své trvalé bydliště často jedinou možností, jak se mohou voleb zúčastnit. Mnoho lidí se proto ptá, jak ho může získat. Kde a jak se o něj dá požádat?

Osobně

Stačí zajít na obecní nebo městský úřad v místě svého trvalého bydliště, člověk ani nemusí sám vyplňovat žádost. Stačí předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. Tato možnost je přístupná do 19. ledna 2018 do 16.00. Je to tedy možnost, jak si voličský průkaz vyřídit na poslední chvíli. Potom už se uzavře seznam stálých voličů.

Písemně

Kdo nemá do místa svého trvalého bydliště cest právě před volbami, může svůj úřad požádat o voličský průkaz písemnou žádostí. Nejzazším termínem je 17. ledna.

Na žádost neexistuje žádný konkrétní vzor, důležité ale je, aby volič nechal úředně ověřit svůj podpis. To může udělat na jakémkoliv obecním, městském či krajském úřadě, na poště, u Hospodářské komory České republiky nebo u notáře.


Přečtěte si podrobné profily Miloše Zemana, Jiřího Drahoše, Mirka Topolánka a Michala Horáčka


Elektronicky

Prezidentské volby v roce 2018 jsou první, ve kterých se už nedá žádost o voličský průkaz podat v elektronické podobě s elektronickým podpisem. Jedinou možností je podaní pomocí datové schránky. Ta vzniká na žádost na ministerstvu vnitra a je zdarma.

Vydání průkazu

U voličského průkazu existují i další časová omezení. Úřad ho může voliči vydat osobně nebo poštou nejdříve 15 dní před dnem voleb.


Kompletní a aktuální přehled prezidentských kandidátů najdete zde >>>


Občan může voličský průkaz dostat na předem uvedené adrese, včetně českého zastupitelského úřadu v zahraničí. Voličský průkaz se vydává pro obě dvě kola, pokud si volič vyloženě nepřeje jinak. Kdo chce hlasovat jen v druhém kole, může žádost o voličský průkaz požádat dva dny předem, do 24. ledna 2018 do 16 hodin.

Jak hlasovat

Voličský průkaz není všechno. Ve volební místnosti se volič stejně musí prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem. Průkaz volič odevzdá a zařadí se na zvláštní seznam voličů. Pak už je to jako při standardní volbě – volič dostane sadu hlasovacích lístků, prázdnou úřední obálku a už může hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Voličský průkaz je pro mnoho lidí bydlících mimo své trvalé bydliště často jedinou možností, jak se mohou voleb zúčastnit. Mnoho lidí se proto ptá, jak ho může získat. Kde a jak se o něj dá požádat?

Vše o volbách prezidenta ČR 2018 čtěte zde

Nejnovější zpravodajství z voleb prezidenta ČR sledujte na Info.cz

Autor: red
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!